Info om glass 

Grunnleggende info 

Hovedbestanddelene i glass er sand, soda, dolomitt og kalk, med mindre tilsetninger av nefelin og feltspat.

Råvarene blandes og smeltes ved ca 1600°C. Glassmassen flyter ut på et kar med smeltet tinn, for deretter å trekkes gjennom en kjølesone som et kontinuerlig glassbånd. I enden av kjølesonen, når glasset har nådd romtemperatur, skjæres glasset til plater for videre bearbeiding.

Denne fremstillingsprosessen heter floatprosessen, og ble funnet opp i 1959 av brødrene Pilkington. Det er den samme prosessen som brukes i dag til å fremstille plant bygningsglass, og glass til bilindustrien.

Floatglass kan med denne produksjonsprosessen fremstilles i tykkelser fra 0,5 til 25 mm, og får en plan overflate på begge sider.

På grunn av innholdet av jernoksid, vil glass fremstå med et grønnskjær som blir mer fremtredende jo tykkere glasset er. Glass kan fremstilles med redusert innhold av jernoksid, ofte kalt jernfrie glass, og vil da ha en klar og ren farge med mindre grønnskjær.

Isolerruter består av to eller flere lag glass adskilt med avstandslister av metall eller kunststoffmaterialer, også kalt spacer. Avstandslistene limes med en to-trinns forsegling til glassets overflate langs kantene, og det dannes et lufttett hulrom (glassavstanden). Hulrommet fylles ofte med en luft/gassblanding som forsinker konveksjon og forbedrer rutas isolerende egenskaper.

Gode isolerruter består av to eller tre lag floatglass, og hvor ett eller flere av glassenes overflater som vender mot hulrommene er påført et ultratynt belegg, noe som kalles energibelegg. Energibelegget forbedrer isolerrutas evne til å selektere lysgjennomgang og total energigjennomgang, samt forbedrer dens isolasjonsevne.

I tillegg kan glasset forbedres ytterligere, ved at ett eller flere av glassene sikrer mot personskade ved sammenstøt, hærverk, innbrudd, prosjektiler, trykkbelastning og brannsmitte, eller dempe uønsket støy.

Helt fra glass produseres som råvare frem til det står montert i byggverk som bearbeidet produkt må det løftes og forflyttes. Til disse operasjonene benyttes løfteutstyr med sugekopper som festes til glassoverflaten med vakuum.

Sugekoppene består av materialer som inneholder silikon. For å sikre god vedheft til glassoverflatene skiftes sugekoppene med jevne mellomrom.

Det er ikke til å unngå at det avsettes silikon fra sugekoppene på glassoverflatene.
Under spesielle lys- eller værforhold kan silikonavsetningene bli synlige.

 

MER OM GLASS

 

2-lags glass

Inneholder to lag med glass, avstandslist/spacer mellom glassene, enten i aluminium eller kompositt materiale.

  • Hvor ett av glassene kan ha innebygget et energibelegg for bedre isolering.
  • Gir en god bo komfort, u-verdi på ruten leveres fra 2,7 til 1,0
  • De fleste 2-lags glass leveres i dag med Argon gass i mellom glassene for bedre isolering.
  • Tilfredsstiller dagens krav til rehabilitering av eldre boliger.

 

3-lags glass

Inneholder tre lag med glass, avstandslist/spacer mellom glassene, enten i aluminium eller kompositt materiale.

  • Gir enda bedre bo komfort, u-verdi på dagens 3-lags ruter er gjerne mellom 0,7 til 0,5.
  • De fleste 3-lags glass leveres i dag med Argon gass i mellom glassene for bedre isolering. Gamle 3-lags glass hadde gjerne en u-verdi på 0,8. 3-lags glass kan oppgraderes med kryptongass, for ytterligere bedre u-verdi, men dette er en kostbar løsning og benyttes sjeldent.
  • Hvor to av glassene kan ha innebygget et energibelegg for bedre isolering.
  • Reduserer faren for kaldras fra vindu.

 

OBS: Uldal sine vinduer med 3-lags glass slipper ut veldig lite varme, dette kan medføre duggdannelse på utvendig side. Dette er ikke en reklamasjon men snarere et godt kjennetegn på godt isolerte vinduer. Bioclean og antidugg glass kan være med å redusere faren for dugg.

 


Deler av informasjonen om glass er hentet fra Glass & Fasadeforeningen.