Fraktbetingelser 

Sone 1 / Sør-Norge: Fritt levert*: (Post nr. 0001 – 5999)
Sone 2 / Midt-Norge: Frakttillegg + 2% eller minimum netto kr. 320,-/400,- (Post nr. 6000 – 7999)
Sone 3 / Nord-Norge: Frakttillegg + 4% eller minimum netto kr. 427,-/534,-. (Post nr. 8000 – 9999)
*Ved privat leveringer kommer det frakttillegg på netto kr. 938,-/1044,-.

Vi leverer med stor lastebil som har bakløft, og laster på bakkenivå. Det skal være kjørbar vei helt frem til leveringsadresse.

Eventuell spesialtransport, som f.eks kranbil, dekkes ikke av Uldal AS såfremt dette ikke er avtalt ved bestilling og spesifisert på ordre.

Lagerleie kan tilkomme hvis kunden utsetter eller avventer levering. 

 

LAGERLEIE - EKSTERN TRANSPORT

Når ordre er ankommet terminal, sendes det fra transportør en SMS inneholdende informasjon om planlagt utlevering. Mottatt SMS må av mottaker bekreftes ok. Dersom planlagt utlevering ikke passer, så er mottaker ansvarlig for å kontakte transportør og gjøre ny avtale om utlevering.

Dersom mottaker ikke responderer på henvendelse fra transportør, sendes det ut et annen gangs varsel. Lagerleie påløper dersom ordren ikke er avtalt levert innen 3 dager etter utsendt annen gangs varsel. Kostnader for lagerleie vil bli viderefakturert vår kunde.