Dugg på Glass

Om

Utvendig dugg på glass
Kondens/dugg opptrer når luft med et gitt fuktinnhold kjøles tilstrekkelig ned på kalde flater (duggpunkt).

Under gitte forhold, da på senhøsten og tidlig vinter, spesielt med stjerneklare netter, vindstille og høy luftfuktighet, oppstår kondens/dugg. Passerer overflatetemperaturen på glasset under frysepunktet, omdannes kondens/dugg til is.

Som med alle andre overflater, skjer også dette på isolerruter som ikke har skjerming mot himmelrommet, eller hvor det er gjort tiltak for å motvirke det. På samme måte som med kondens-, dugg- og isdannelse på en bil som ikke står under tak, eller duggdannelse i gresset.

Utvendig kondens/dugg på isolerruter under slike forhold, har altså å gjøre med at produktet har en høy teknisk kvalitet, med god isolasjonsevne og lav u-verdi.

Utvendig kondens/dugg på isolerruter er derfor betinget av lokale forhold, og forutsetter sammentreff av flere faktorer før det eventuelt oppstår.

Les mer om utvendig kondens. 

 


Innvendig dugg på glass
Dagens hus er mye tettere en eldre hus, og mye bedre isolert. Det medfører at den naturlige luftutskiftningen blir mye mindre, noe som igjen gjør at det må luftes mere hvis en ikke har ventilasjonsanlegg.

Vi mennesker produserer i løpet av et døgn store mengder med vann når vi puster, og når denne fuktige luften kommer i kontakt med et kaldt glass, skaper dette kondens på glassene.

Slikt som dusjing og klestørk, tilfører store mengder med fukt. Det er derfor viktig at en lufter godt, slik at den fuktige luften blir byttet ut med frisk luft.

 

Dugg i mellom glassene
Dugg i mellom glassene, vil normalt si at isolerruten er punktert.

Når en rute er punktert, så er det tetningsmassen som holder glassene sammen som har fått seg en sprekk, og som igjen resulterer i at fukt kommer inn i mellom glassene.

En punktert rute oppdages ofte enkelt, da det vil danne seg fukt og skjolder i mellom glassene som ikke vil kunne vaskes bort.

Hvis du er usikker på om ditt vindu er punktert, kan du vaske vinduet på begge sider. Se deretter ut gjennom glasset, og er det en gråaktig film mellom glassene, så er dette punktert.

Les mer om dugg på glassruter. 
Se kapittel 6