Energikalkulatoren

Å bytte vinduer kan være svært energibesparende.

I vår energikalkulator kan du beregne hvor mye du kan spare på å bytte til nye energieffektive vinduer.
Kalkulatoren gir ikke et 100% nøyaktig resultat, men gir en god indikasjon på energibesparelse.

 

 

 

        

Velg hvilke vinduer du har i dag

Angi vindusareal på fasaden (m²)


Velg nye vinduer

Uldal 2-lags u-verdi 1,3

Uldal 3-lags u-verdi 0,76

Strømprisen din i øre/kw

232

Jeg mottar strømstøtte


I hvilket fylke bor du?

⚠️Felt som mangler utfylling

  Besparelse

  KWH / ÅR

  0

  KR / 1 ÅR

  0

  KR / 3 ÅR

  0

  KR / 5 ÅR

  0

  KR / 10 ÅR

  0

  KR / 20 ÅR

  0

  Ta kontakt!